Nëse po mendoni të ktheheni në vendin tuaj, por keni nevoja të veçanta shëndetësore, IOM mund të ndihmojë.

Udhëtimi me nevoja të caktuara shëndetësore kërkon kujdes dhe përgatitje të veçantë.

Ju gjithashtu mund të dëshironi të zbuloni se cila është situata e kujdesit shëndetësor në vendin tuaj të origjinës pasi të ktheheni.

Në varësi të këshillave të mjekut tuaj dhe nevojave dhe kërkesave tuaja personale, ndihma jonë mund të përbëhet nga sa vijon:

  • Kërkime mbi disponueshmërinë dhe koston e kujdesit shëndetësor në vendin tuaj;
  • Ndihmë financiare për të mbuluar shpenzimet mjekësore në vendin tuaj;
  • Referimi në objektet mjekësore në vendin tuaj;
  • Ndihma e aeroportit gjatë nisjes, tranzitit dhe mbërritjes;
  • Pajisjet e nevojshme, të tilla si karriget me rrota dhe / ose paterica;
  • përcjellje sociale ose mjekësore gjatë udhëtimit tuaj, nëse është e nevojshme;
  • Nëse është e nevojshme, dorëzimi në një familje ose një institucion të kujdesit shëndetësor.