avrr.hr

PROGRAMI KOMBËTAR I KROACISË I ASISTUAR PËR KTHIMIN E VOLEJNERIT DHE RINDËRTIMIN E ASISTENCËS

  • telefon: +385 1 6463 887
  • e-mail: iomcroatiaavrr@iom.int
  • Zyra e IOM në Kroaci
  • Račkog 3/3
  • 10000 Zagreb
  • Kroacia
  • www.iom.int